Nákladní přívěsy

Tažná zařízení

Půjčovna přívěsů
a střešních boxů


Kontakt

Další foto najdete -> ZDE

Legislativa-časté dotazy

Platná legislativa pro nákladní přívěsy

<< zpět
Řidičské oprávnění
 
Zákon 361/2000 Sb. § 80a

Skupiny vozidel

f) Do skupiny B jsou zařazena motorová vozidla s výjimkou vozidel uvedených v písmenech a) až e), jejichž největší povolená hmotnost nepřevyšuje 3500 kg, určená pro přepravu nejvýše 8 osob kromě řidiče, ke kterým smí být připojeno přípojné vozidlo o největší povolené hmotnosti

1. nepřevyšující 750 kg,

2. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy nepřevyšuje 3500 kg, nebo

3. převyšující 750 kg, pokud největší povolená hmotnost této jízdní soupravy převyšuje 3500 kg, ale nepřevyšuje 4250 kg, jedná-li se o řidičské oprávnění v rozšířeném rozsahu (řidičské oprávnění B96)
line
Spojitelnost z pohledu okamžité hmotnosti přípojného vozidla a souprav

Vyhláška 341/2014 Sb. § 34

(6) Pro spojování vozidel do jízdních souprav s přípojnými vozidly kategorií O1 (do 750 kg) a O2 (do 3500 kg) platí

a) okamžitá hmotnost nebrzděného přípojného vozidla kategorie O1 nesmí být větší než největší povolená hmotnost nebrzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla,

b) okamžitá hmotnost brzděného přívěsu kategorií O1, O2 nesmí být větší než největší povolená hmotnost brzděného přípojného vozidla stanovená pro tažné vozidlo, která je uvedena v technickém průkazu a osvědčení o registraci tažného vozidla, za podmínky, že okamžitá hmotnost takového přípojného vozidla není větší než největší povolená hmotnost tažného vozidla u vozidel kategorií M1 a N1 a 1,5násobek největší povolené hmotnosti tažného vozidla u vozidel kategorií M1G a N1G,
line
Maximální konstrukční rychlost přívěsů

Pro přívěsy, které jsou schváleny na nejvyšší povolenou rychlost 130 km/hod dle vyhlášky 341/2002 platí:

-pokud ministerstvo při schvalování technické způsobilosti typu přívěsů kategorií 01 a 02 nestanoví jinak, nesmí být nejvyšší rychlost přívěsu vyšší než 80 km.h-1. Přívěsy nesmí být používány k přepravě osob.

Z uvedeného vyplývá, že pokud je přívěs schválen na konstrukční rychlost 130 km/hod, lze této rychlosti na českých silničních komunikacích využívat.
line
Předpis EHK/OSN č. 48

V tomto dokumentu se dozvíte, jaké svítilny a odrazky jsou na vozidlech (i přívěsech) povinné, jaké jsou volitelné a jaké zakázané. U všech druhů svítilen jsou uvedeny požadavky na jejich počet, umístění a geometrickou viditelnost.
line
TOPlist